Mashable.

Du kan tenke at dumping gullfisk i en elv er en ufarlig handling, men i virkeligheten kan fisken bli odeleggende stor. Forskere fra Fiskesenteret ved Murdoch University har forsokt a kontrollere gullfisk (mer…)

Read More