Vi er i en global okonomisk sammenbrudd.

Og det kommer til a utlose et markedskrasj.

Sentralbanken oppdretts «gjenoppretting» er offisielt over. Sentralbanker stottet finansmarkedene i seks ar. Men pengene ble brukt pa finansiell og regnskapsmessig gimmick (tilbakekjop).

Det betyr at den ikke kom inn i verdensokonomien pa en nyttig mate: Bedriftsinvesteringer, jobbannonser, etc. Som folge av dette har verdensokonomien aldri truffet «loft av».

Vi ser dette tydelig pa en rekke okonomiske bilder.

Vurder Olje, muligens den mest okonomisk sensitive varen i verden.

Olje er ikke bare brukt til a drive biler og lastebiler, det er tilstede i leppestift, solcellepaneler, polyester (flekkbestandig kl r), tyggegummi, fargestifter, Aspirin, strompebukse, sneakers, vaskemiddel, CDer, alle slags plast, tilsetningsstoffer, gjodsel, plantevernmidler og mer.

Nar disse n ringene vokser, oker ettersporselen etter olje. Og denne ettersporselen resulterer vanligvis i hoyere priser.

Oljeprisen har imidlertid kollapset, og slutter et 16-arig oksemarked, og faller til nivaer som ikke er sett siden 2004.

Olje er det mest slaende eksempelet pa okonomisk sammenbrudd fra ravareomradet. Imidlertid viser alle varer over hele linjen okonomisk sammenbrudd.

Her er vareindeksen. Den bestar av olje, kobber, tinn, hvete og alle andre varer du kan tenke pa.

Det har ogsa avsluttet et 16-arig oksemarked. Basert pa mangel pa okonomisk ettersporsel er prisene pa varer tilbake hvor de var i 1999. Det er som om de siste 16 arene med «vekst» har blitt slettet sa langt som ettersporselen er bekymret.

Dette er det virkelige bildet av verdensokonomien. Det er ikke hva CNBC og de snakkende hodene forteller deg. Det er okonomisk sammenbrudd.

Og det kommer til a utlose et aksjemarkedskrasj.

Aksjer handel basert pa fortjenesten de tjener. Med fa unntak betaler investorer ikke for et selskap som ikke tjener penger.

Overskudd er avledet fra salg. Salg er pengene som kommer «i doren.» Resultatet er det som er igjen etter kostnader.

Salgsveksten for S & P 500 har kollapset siden 2012. I dag er det knapt positivt, og registrerer et niva som ikke er sett siden 2008-sammenbruddet.

Du vil merke at arene der salget kollapset sammenfalt med markedskrasjer (2000-2002 og 2008-2009).

En annen Crash kommer, drevet av okonomisk sammenbrudd.

Smarte investorer forbereder seg na.

Vi har nettopp publisert en 21-siders investeringsrapport med tittelen Stock Market Crash Survival Guide.

I det skisserer vi noyaktig hvordan krasjet vil utfolde seg, sa vel som hvilke investeringer som vil fungere best under et markedskrasj.

Vi gir bort bare 1000 eksemplarer GRATIS til offentligheten.

For a hente din, sving av:

Chief Market Strategist.

Phoenix Capital Research.

I slekt.

Del denne artikkelen.

Abonner pa gevinster smerter & # 038; Hovedstad!!

FOLG OSS PA TWITTER.

HOT TOPICS.

Ansvarsfraskrivelse. Informasjonen pa dette nettstedet er kun til markedsforingsformal. Ingenting pa denne nettsiden er ment a v re, heller ikke skal det tolkes som investeringsradgivning fra Phoenix Capital Research eller noen av dets tilknyttede selskaper, og det skal heller ikke paberopes i a gjore noen investering eller annen beslutning. Verken informasjonen eller noen mening som uttrykkes pa dette nettstedet utgjor og tilbyr a kjope eller selge noen sikkerhet eller instrument eller delta i en bestemt handelsstrategi. Informasjonen pa nettstedet er ikke en fullstendig beskrivelse av verdipapirene, markedene eller utviklingen som diskuteres. Informasjon og meninger om individuelle verdipapirer betyr ikke at en sikkerhet er anbefalt eller egnet for en bestemt investor. For du foretar investeringsbeslutninger, anbefales det a konsultere med megleren, investeringsradgiveren eller annen passende skatt eller finansiell faglig for a bestemme hvorvidt en investering er egnet. Meninger og estimater uttrykt pa dette nettstedet utgjor Phoenix Capital Researchs vurdering fra datoen som vises pa oppfatningen eller estimatet og kan endres uten varsel. Denne informasjonen kan ikke gjenspeile hendelser som oppstar etter datoen eller klokkeslettet for utgivelsen. Phoenix Capital Research er ikke forpliktet til a fortsette a tilby informasjon eller meninger om sikkerhet, instrumenter eller tjenester. Informasjon er hentet fra kilder som anses palitelige, men noyaktigheten og fullstendigheten er ikke garantert. Phoenix Capital Research og dets offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter og / eller tilknyttede selskaper kan ha henrettet, eller kan i fremtiden utfore, transaksjoner i noen av verdipapirene eller derivatene av verdipapirer som diskuteres pa dette nettstedet. Tidligere resultater er ikke nodvendigvis en veiledning til fremtidig ytelse og er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdipapirprodukter er ikke FDIC-forsikrede, er ikke garantert av noen bank og involverer investeringsrisiko, inkludert mulig tap av hele verdien. Phoenix Capital Research, OmniSans Publishing LLC og Graham Summers skal ikke v re ansvarlig eller ha noe ansvar for investeringsbeslutninger basert pa, eller resultatene hentet fra den oppgitte informasjonen. Phoenix Capital Research er ikke ansvarlig for innholdet pa andre nettsteder som denne kan v re koblet til og forbeholder seg retten til a fjerne slike lenker.