Popul rt akkurat na.

Har gambling noen gang gjort hjemmet ditt ulykkelig?

Gjorde gambling ditt rykte?

Har du noen gang folt anger etter gambling?

Har du noen gang gamble for a fa penger til a betale gjeld eller pa annen mate lose okonomiske vanskeligheter?

Gjorde gambling redusere din ambisjon eller effektivitet?

Etter a ha mistet folte du at du ma returnere sa snart som mulig og fa tilbake tapene dine?

Etter en seier hadde du en sterk trang til a komme tilbake og vinne mer?

Har du ofte gamble til din siste dollar var borte?

Har du noen gang lant for a finansiere ditt gambling?

Har du noen gang solgt noe for a finansiere gambling?

Var du motvillig til a bruke «gambling penger» for normale utgifter?

Gjorde gambling deg uforsiktig av velferd for deg selv eller din familie?

Har du noen gang gamble lenger enn du hadde planlagt?

Har du noen gang spilt for a unnslippe bekymring, trobbel, kjedsomhet eller ensomhet?

Har du noen gang begatt, eller vurdert a bega, en ulovlig handling for a finansiere gambling?

Gjorde gambling at du har problemer med a sove?

Skaper argumenter, skuffelser eller frustrasjoner i deg en trang til a gamble?

Har du noen gang hatt lyst til a feire noen formue med noen timer med gambling?

Har du noen gang vurdert selvutslettelse eller selvmord som folge av ditt gambling?

Kom til a tro at en kraft som er storre enn oss selv, kunne gjenopprette oss til en vanlig mate a tenke og leve pa.

Gjorde en beslutning om a gjore var vilje og vare liv over til omsorgen for denne Kraften til var egen forstaelse.

Laget en fryktlos moralsk og finansiell oversikt over oss selv.

Admitted til oss selv og til et annet menneske, den noyaktige naturen til vare feil.

Var helt klar til a fjerne disse tegnfeilene.

Humt spurte Gud (av var forstaelse) for a fjerne vare mangler.

Laget en liste over alle personer vi hadde skadet og ble villige til a gjore dem til nytte.

Gjor direkte tilpasning til slike mennesker, hvor det er mulig, bortsett fra nar du gjor det, vil det skade dem eller andre.

Fortsatt a ta personlig inventar og nar vi tok feil, innrommet det oyeblikkelig.

Sokt gjennom bonn og meditasjon for a forbedre var bevisste kontakt med Gud som vi forsto Ham, a be for kunnskap om hans vilje for oss og makt til a b re det ut.

Etter a ha gjort en innsats for a praktisere disse prinsippene i alle vare saker, forsokte vi a b re denne meldingen til andre tvangsmenn.

Fa henne der sa snart som mulig! De kan og vil hjelpe!

Hvis du vil, kan du sende meg en e-post til nathan19820023@yahoo.com. Jeg vil v re mer enn glad for a hjelpe litt mer.

– ha v rt adskilt med lang avstand for lengre tid

– Adferdssporsmal eller psykiske problemer hos en ektefelle.

– Selv uhandterte avhengighet.

Paginering.

Rapporter misbruk.

Ekstra detaljer.

Hvis du mener at din immaterielle rett har blitt krenket og onsker a sende inn en klage, vennligst se var Copyright / IP Policy.

Rapporter misbruk.

Ekstra detaljer.

Hvis du mener at din immaterielle rett har blitt krenket og onsker a sende inn en klage, vennligst se var Copyright / IP Policy.

Rapporter misbruk.

Ekstra detaljer.

Hvis du mener at din immaterielle rett har blitt krenket og onsker a sende inn en klage, vennligst se var Copyright / IP Policy.