Metanavigation.

Hauptnavigation.

Om SCR-meldinger.

Subnavigation.

Om SCR-meldinger.

Inhaltsbereich.

Hovedprinsipper.

Geneve og Zurich erkl res » koordinert «niva 3» flyplasser «, v r sa snill a studere folgende informasjon om hvordan du skal handtere slike flyplasser:

Generelle og forretningsflyvningsturer se her Flyplassplassene skal bli bedt om minst 3 virkedager pa forhand. Vi aksepterer kun SCR formaterte meldinger (Slot Clearance Request) for a be om, endre eller slette flyplassplasseringer (vennligst avsta fra a ringe eller sende ASM, SSM eller gratis tekstmeldinger!) Vi ber deg om a folge IATA SSIM kapittel 6, samarbeidet ditt er verdsatt! Det er obligatorisk a sende alle SCR-meldinger i transitt / omformingsformat bare ved hjelp av flyundertyper (f.eks. 73G eller 738 i stedet for 737). Dette gjelder bade for innsending og senere endringer og kanselleringer (se IATA SSIM manual kapittel 6.2). Tilbudene gjelder kun i 3 virkedager (IATA WSG kapittel 9.13.3) og vil bli kansellert igjen hvis det ikke mottok svar. Tilbud utstedt i lopet av kontortid («OOH Self Answer») skal besvares sa snart som mulig. Feilformaterte SCR-meldinger blir automatisk avvist av vart koordineringssystem, det samme gjelder for tilbakevirkende endringer! SSIM kapittel 6 formatert melding ma v re ren tekst (ikke HTML) plassert direkte i e-postkroppen. Ingen vedlegg, logoer eller spesialtegn skal brukes. Avsenderens e-postadresse ma gjentas pa den andre linjen i meldingsoverskriften (IATA SSIM kapittel 6.2.1).

V r oppmerksom pa at vi ikke godtar foresporsler sendt fra gratis e-postkontoer! En SCR-melding inneholder ikke noen bestemmelse for ground handling. Vennligst informer din handteringsagent separat og i god tid!

Faktisk driftsdag.

En ryddet flyplassplass er gyldig pa selve operasjonsdagen og trenger ikke justeres ved driftsforsinkelser (med mindre annet er oppgitt). Fly som utsettes til neste dag krever en ny flyplassplass og den gjeldende plasseringen ma avlyses. Flyplassplassene for ikke-opererte flyreiser ma returneres sa tidlig som mulig.

Merk: For General og Business Aviation flyreiser gjelder spesielle forhold. Ta kontakt med ditt handteringsmiddel direkte.

Geneve Tilbud.

Enhver endring i flytype (inkludert familieundertypeendring) ma informeres av SCR. V r oppmerksom pa at i helgene i vinterhalvaret, er ingen oppgradering av utstyr akseptert!

Zurich Tilbud.

Flyv inn / ut av SR Technics Maintenance ogsa obligatorisk krever en flyplassplass. Foresporsler om slike ferjeflyvninger ma sendes som enkeltlinjer (ingen omdreining format) ved bruk av tjenestetypekode «T». World Economic Forum (arsmote januar i Davos):

Fly i forbindelse med WEF ma slettes via handteringsagenter, da flere lokale regler og spesielle forhold gjelder for slike bevegelser.

SHL vil bli sendt ut senest pa respektive tidsfrist og ma bekreftes fra din side. Mangler du SHL etter denne datoen, kontakt oss umiddelbart! V r oppmerksom pa «Avtalt historikkfrist» (en uke for innleveringsfristen). Eventuelle uoverensstemmelser etter denne datoen vil ikke bli vurdert!

Innlevering.

Enhver innsending (inkl. Historisk innsending og innsending for historisk retiming) ma dekke minst en periode pa 5 pafolgende bevegelser («serie av spor«)! Historiske spor kan ikke paberopes ved bruk av innleveringskode «N»! Eventuell foresporsel ma sendes i turnaround format! Historiske ankomster kan ikke brukes til a sende inn nye avgangsforesporsler, det samme gjelder for historiske avgangssteder («historiske ankomst / avgangsbytter under innsending»)! Flynummerendringer for historisk innsendelse ma bruke kode «CR» og ikke kode «F» Vennligst send inn ad hoc-fly og ad-hoc endringer (mindre enn 5 pafolgende bevegelser) tidligste i februar til sommer og i september for vintersesongen!

Slot Return.

Vennligst v r sikker pa at din ventelisteinformasjon samsvarer med vare oppforinger. Uten riktig informasjon vil vi ikke kunne forbedre ventelisteflyvninger under tilbakebetalingsprosessen! Vi ber deg om a sende eventuelle endringer som ikke er sesongmessige (fly, ruting og endring av tjenestetype) bare etter tilbakebetaling av spor for a lette mulige ventelisteforbedringer. Vennligst send eventuelle ad hoc-avbestillinger forst etter 15., men for 31. for a lette sesongbaserte ventelisteforbedringer! Vi aksepterer bare foresporsler om ad hoc-flyvninger (mindre enn 5 pafolgende bevegelser) og ad-hoc endringer etter historien Baseline Date (HBD)! Vi krever 3-5 virkedager for tilbakelevering av sporet og ventelisteforbedringer. I lopet av disse dagene kan vi ikke akseptere ytterligere foresporsler eller ad hoc-endringer for respektive sesong! Overst pa siden Skriv ut denne siden.

Opphavsrett 2018 Slotkoordinering Sveits.

Slotkoordinering Sveits – Hovedkontor og avdelingskontor Zurich.